Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘TV’

Syng med den gamle REM-klassikeren “It´s the End of TV As We Know It!”

2008 var et toppår for TV som dominerende medium – herfra blir det utforbakke for TV-kanalene. Toppåret var begynnelsen på slutten.

Hvorfor? Fordi TV ikke lenger eier seerne. Den tekniske infrastrukturen er langt fra klar til å levere nett-TV til alle, men utviklingen går fort.

Jeg skriver denne artikkelen nå fordi fotballen er det første hjemlige eksempelet på at tradisjonell TV mister grepet. Men det fins også internasjonale eksempler. Nettjenester som Hulu og Joost vil vinne kampen om rettighetene fordi de vil kunne levere et bedre produkt til flere seere, og har allerede vist at de kan levere inntekter.

TV-kanaler aggregerer innhold. De har kjøpt rettigheter og produsert programmer, deretter sender de dem i låste sendeskjema etter eget forgodtbefinnende – når det er opportunt for TV-kanalene, det vil si på det tidspunkt som passer dem, og ikke nødvendigvis når det passer seerne.

Hittil har ikke TV-kanalene vært særlig villige til å betale for eksklusivitet for programmering i nye distribusjonskanaler. For eksempel har ikke TV Norge og SBS betalt for retten til å distribuere for eksempel ratingvinneren CSI på sin egen nettjeneste. Det ville for det første kannibalisert den kanalen de tjener mest penger på (TV). Dessuten ville de på kort sikt måtte betale en høy pris for den ekstra distribusjonskanalen.

Fra TV-kanalenes synspunkt har Hollywood vært grådige. Kanalene vil blant annet at innholdsprodusentene i Hollywood skal kreve mindre betaling for innholdet sitt i nye kanaler, der inntektene foreløpig er lave. Sett fra Hollywood har det imidlertid vært lite aktuelt å være med på å ta risiko og betale for utviklingen av nye distribusjonskanaler for norske eller andre TV-selskap.

For innholdseierne har det vært smart. Nå ser vi flere vinduer for deres produkter, som Hulu, eller for den saks skyld VGlive, som gjennom både brukerbetaling og reklameinntekter faktisk er i stand til å betale for produksjonen av innholdet – eller er villige til å investere i å bygge opp kanalen.

Det er bare et tidsspørmål før tidsforskjøvet TV-seing og nye distribusjonskanaler for levende bilder (både på web og mobil) vil ta så store reklameinntekter vekk fra TV-kanalene at de ikke vil kunne betale for eksklusivitet.

Kanskje er det fremdeles tid for TV-kanalene om de klarer å tenke offensivt som NRK, som for eksempel eksperimenterer med torrent-distribusjon. Hulu og deres konkurrenter bruker fremdeles tid på å komme gjennom rettighetsmølla i markeder utenfor USA. Men norske TV-kanaler må svare raskt for å møte utfordringene, og bruke kunnskapen om norske TV-seere godt – for deri ligger deres eneste fortrinn.

Advertisements

Read Full Post »

NRK, MTG og TV 2, som eier Norges mobil-TV, vil nå nye brukere i nye kontekster og gjøre TV-seeing lettere tilgjengelig for folk flest. Norges mobil-TV sier dessuten de vil levere nye tjenester, men om seerne vil få unikt innhold på mobilen er høyst usikkert.

Når Norge endelig får ”ekte”, etersendt mobil-TV, vil mange både brukere og innholdsprodusenter allerede være desillusjonerte på det nye mediets vegne. Ingen av følgende suksesskriterier er i dag til stede: Det må være lett å bruke, og ha god kvalitet til en fornuftig pris.

Samtidig har bransjen ventet på de store fellesbegivenhetene som skal dra nye brukere til TV på mobilen, som fotball og et OL. Slike som har dratt og drar brukere til betal- og nett-tvtjenester. Telenor og TV 2 vil ikke snakke om tall på bruk av mobil-TV. Men da Netcom forleden dag meldte om kun 17 000 mobilseere av OL, står det klart for meg at et fjerde suksesskriterium, nemlig attraktivt innhold, ikke alene er nok for mobil-TV.

I 2006 var mobil-TV det store ”buzz-ordet” på internasjonale mediekonferanser. Forventningene var høye, erfaringen nesten ikke-eksisterende og brukerne få. Alle følte de måtte være med på hypen for ikke å bli stående igjen i startblokka. Produksjonsselskap og TV-kanaler begynte å sy eget innhold for mobil. Serien ”24” fikk en egen spin-off. Internasjonalt ble det laget såpedrama for mobil der seerne fikk styre historiene interaktivt. For Hollywood-produsenter var mobilen nybrottsmark som de trodde på. Men i møtet med telekomsektoren ble innholdsbransjen fort desillusjonerte.

Regissør Jim Robinson, en av Hollywood-pionerene på innhold skreddersydd til mobiltelefoner, mener at mobilen er død som egenartet kanal i USA.

”Frankly, Mobile Entertainment has been largely assimilated into overall new media trends and has less and less of a unique identity.”

I Norge har satsningene hatt få brukere. Med ett hederlig unntak (mer om det senere), har ikke brukerne villet ha det skreddersydde innholdet for mobil. Teknologien haltet både på terminalsiden, nettverksiden og produksjonssiden. I tillegg kommer dårlig brukergrensesnitt og ekstremt uoversiktlig prismodeller. Hva betaler jeg egentlig? Er datatrafikken inkludert eller ikke? …spør brukerne, og dermed faller selv de mest hardbarkede geekene fra.

Serien om komibloggeren Rubenmann, bestilt av utviklingsavdelingen til NRK, er unntaket. NRKs pionersatsning hadde til sammen 31 500 brukere på mobil på de ti episodene som ble produsert i fjor. Episodene var gratis for brukerne, hadde en av Norges største kjendismerkevarer, Harald Eia, som drakraft og et stort antall reklameminutter i alle NRKs vinduer.

Produksjonskostnadene husker ikke Charlo Halvorsen som produserte serien.
– Men det var billig. Noen dager med manusskriving, en dags opptak og et par dagers etterarbeid/klipping. Hvis du legger til 15 års utvikling av Harald Eia, så er det derimot ganske dyrt, sa han i mai.

Om en skulle produsert en tilsvarende serie utenfor NRK kunne regnestykket sett slik ut: Honorar til Eia på kr 500 000 mens øvrige produksjonskostnader ville beløpe seg til omtrent 200 000 kroner. Til sammen 700 000. På inntektssiden ser det imidlertid mørkt ut. La oss si at serien ikke hadde vært gratis hos en kommersiell aktør, men at de tok 50 kroner per episode. Hårreisende høyt vil sikkert mange si, og ha rett. Med 31 500 nedlastninger ville de omsette for 1 575 000, men med dagens CPA-modell ville halvparten forsvinne i skatt og til teleoperatør. Innholdsleverandøren ville stått igjen med slunkne 87 500 til å dekke markedsføring og andre utgifter. Det er med andre ord, isolert sett, et umulig regnestykke å produsere skreddersydd innhold for mobilen etter dagens modell. Og det er lett å forstå at NRK, MTG og TV 2 slår pjaltene sammen mot telekombransjen. Men Rubenmann er lagt på is, selv i NRK. Og om ikke Norges mobil-TV gir tydelige signaler om hva slags nytt innhold de vil ha til hvilke vilkår, står vi seere igjen med det samme gamle innholdet som må assimileres inn i enda en ny kanal.

Read Full Post »