Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Twingly’

Når vil det gamle, tabloide medieledermantraet “du kan aldri undervurdere leserne dine nok” bli erstattet av “summen av lesernes kunnskap er høyere enn redaktørenes”?

Det har lenge vært klart at nyhetsredaktørens makt er på hell. Det er en av konsekvensene av et nytt digitalt medielandskap. Portvaktrollen som redaktørene har hatt er utvannet. Portvakten er delvis overflødig i en mediehverdag der absolutte deadlines ikke eksisterer og plasshensyn er eliminert, der mangfoldet av nyhetskilder er (nesten) ubegrenset og du kan produsere dine egne nyheter i en blogg, en twitt eller en qik.

Redaktørrollen er i endring og en kan spørre seg om de som utøver den drømmer seg tilbake til tryggere, svunne tider, som på slutten av nittitallet og tidlig i dette tiåret – da VG solgte opp mot 500 000 aviser daglig og nettveksten var tosifret hver måned. Den gang det var lettere å ikke forholde seg direkte til leserne sine. 

Jeff Jarvis, kjent blogger og medieakademiker, leder for journalistikkfaget på CUNY, skriver i The Guardian 18. august om den endrede redaktørrollen i artikkelen Are editors a luxury that we can do without?”.

I stedet for portvakt må redaktøren være hyrde. En som gir kontekst til teksten og som sørger for kvalitet i innhold heller enn språk.  Ikke en som bare sjekker fakta og klipper, men en som gir videre liv og sammenheng, slik at vi kan gå dypere og avdekke nye lag av mening i innholdet.

Nettjournalistikken endrer journalistfaget, ikke bare redaktørrollen. Journalistikk blir en prosess, uten et definitivt sluttprodukt i form av en avis eller en TV-sak (“sendt er glemt”). Forsiden på nettutgaven er ikke nødvendigvis lenger den som gir flest treff, det er i stedet underseksjoner og enkeltsaker hyperlenket inn fra blogger og søk, som gir treffene. De som kommenterer artikkelen, som tipser og presiserer, er en forlengelse, en påbygning på et evighetsarbeid, der summen av lesernes kunnskap og hukommelse definitivt er større  og lengre enn redaktørens.   

Dagbladet følger med i timen og gir muligheten til å lenke tilbake til blogger og liknende som lenker til sakene deres. De bruker Twingly, en bloggsøkemotor som knytter profesjonelle nyhetsprodusenter sammen med bloggosfæren. Dermed kan for eksempel Dagbladet koble tilbake til bloggene som kommenterer artiklene deres. Det gir troverdighet til avisa, selv om bloggen kan inneholde kritikk av artikkelinnholdet, eller nettopp derfor.

Det gjenstår å se om redaktørene unnlater å veve sitt eget redningsnett, eller om de ydmykt innrømmer at summen av lesernes kunnskap er større enn sin egen og innretter seg deretter. 

Advertisements

Read Full Post »