Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Yara’

Dette innlegget handler om hvordan og hvorfor du skal bruke levende bilder til å dele og forankre ideer på tvers av målgrupper, organisasjoner og landegrenser.

Under Next Generation Meetings 2009 på Gardermoen i november ble Smartcom:tv invitert til å holde et innlegg med tittelen ”Share the Creactive Outcome”. Bakgrunnen var at vi har jobbet sammen med Choice for å se hvordan vi kan bidra til å forlenge levetiden på en konferanse og øke verdien for hver enkelt deltager. Og svaret ligger i bruk av levende bilder i samspill med digitale kanaler. Dette er et lett redigert utdrag av foredraget som jeg holdt 16. november:

Da jeg satt meg ned med tittelen på foredraget ”Share the CreActive outcome”, tenkte jeg som følger: Dette må handle om hvordan vi kan dele ideer og tanker med de som ikke har hatt gleden av å være til stede her.

Hvordan kan vi ta med oss det vi har tenkt og lært over disse timene og dagene ut herfra. Hvordan får vi videreutviklet ideene, formidlet dem til andre, forankret dem og gjennomført dem? Hvordan nå frem til flest mulig med et enhetlig budskap og overbevise? Hvordan engasjere slik at ferdig produkt eller konsept får størst mulig gjennomslagskraft?

Den digitale verktøykassen
Begrepet Web 2.0 er faktisk allerede blitt ti år i år. Web 2.0, slik det blir definert blant annet på Wikipedia, selve kroneksempelet på Web 2.0, sier at det handler om kollektiv intelligens. I den forstand at vi skal jobbe sammen, i stedet for hver for oss.

Da Darcy DiNucci brukte begrepet første gang i 1999, så han at nettet var i ferd med å bli en kommunikasjonsbærer – en transportmekanisme for interaktivitet. Heller enn en samling statiske plakater fulle av tekst, grafikk og foto.

Ikke så ulikt det som skjer her på konferansen og i alle andre møterom over hele verden. En av forskjellene er at vi har en rekke virkemidler som vi bruker til å møtes på forhånd, for å forberede oss, og ikke minst dokumenterer vi hva som skjer på scenen gjennom hele konferansen. Dermed kan både de som ikke er her fysisk gå inn og delta – slik jeg gjorde i går. I tillegg kan dere få med dere alt dere gikk glipp av, og om det var noe dere har lyst til å se på nytt, kan dere gjøre det også.

Det er når vi bruker digitale teknologier og internett som virkemiddel i de kreative prosessene at vi kan snakke om web 2.0.

Eksempelet Yara
Jeg har lyst til å snakke om et par selskap som gjør akkurat det. En av våre kunder heter Yara. Yara har over 8000 som jobber sammen i mange land – 40. De har kommet langt i å bruke video som virkemiddel. De lager interne TV-nyheter. TV-nyheter er en form vi alle kjenner. Og identifikasjon er veldig viktig for å nå flest mulig. Det skaper nærhet.

Seerne kjenner igjen det de ser. Forenklingen i en god TV-nyhet klarer både å opplyse og skaper gjenkjennelse. Ved å bruke levende bilder skaper du også en nærhet som ikke er mulig med andre virkemidler enn fysisk tilstedeværelse. Når en som jobber på gulvet i en fabrikk i Brasil kan se sjefen for hele konsernet snakke om planer og visjoner, får han en nærhet til sjefen sin som han sannsynligvis ellers aldri ville ha fått.

Yara er utrolig fremoverlente og lager også webinarer. I likhet med de fleste bedriftene som er representert her i dag så er Yara en kunnskapsbedrift. De har en rekke medarbeidere som sitter på kunnskap og kompetanse som ville være enda mer verdifull om de fikk spredt den effektivt. Derfor har de satt i gang et internt opplæringsprogram. De produserer presentasjoner med en rekke sentrale medarbeidere for å sikre kontinuitet i kunnskapen og for å spre den på tvers av de ulike landene de er til stede i.

Oracle Web-TV
Jeg har også lyst til å nevne Oracle sin bruk av webinarer i sin digitale markedsføring. Er dere kjent med begrepet ”thought leader”?

Oracle Web-TV er et utrolig spennende prosjekt som London-kontoret vårt har jobbet med i over ett år. Kunden valgte å bruke et magasinprogram som modell eller ramme for en av deres mest vellykkede digitale markedssatsninger noensinne. De fikk mer enn tre ganger så mange til å registrere seg, enn med noe annet digitalt markedstiltak de har gjort. Hva var det de gjorde? Jo, de delte av sin kunnskap gjennom en kjent form, nemlig et debattprogram. På den måten fremstår de som en ”thought leader”.

Video driver endringer
Web er blitt samtale og de sosiale mediene er torg der vi møtes for å utveksle ideer, synspunkter og varer. Den statiske weben er død. Og video har vært en av driverne for overgangen.

• Nett-TV er i dag det mediet som er i sterkest vekst
• YouTube har over en milliard visninger pr dag (The Guardian, 16.10.09)
• Blir VGTV Norges 3. største TV-kanal allerede i 2010?

MBL vil visstnok publisere statistikk over nett-TV-seeing en gang i løpet av året og da får vi fasit for Norge. Det som er sikkert er at mengden videoinnhold som konkurrerer om oppmerksomheten er blitt enorm. Derfor forteller vi kundene våre at de må øke kvaliteten på videoinnholdet sitt for å differensiere seg. Ved å gjøre det kan de også dra nytte av den trange økonomien i nyhetsmediene. Brukt på riktig måte hjelper nett-TV deg med å ta kontrollen over eget budskap på en mer effektiv måte enn noe annet virkemiddel. Det sier jeg selv om Robbie Williams hevder at ”Reality killed the video star”. Det er egentlig gammelt nytt. Video er ikke bedre enn virkeligheten. Men det kan være med på å forsterke virkeligheten, og video kan definitivt bryte ned tid og rom som barrierer for å dele og forankre kreative ideer.

Innlegget mitt og alle de andre innleggene fra Next Generation Meetings 2009 kan du se her: http://www.nextgenerationmeetings.com

Advertisements

Read Full Post »